Thứ sáu, 24/9/2021

Nhật Bản

Quốc kỳ Nhật Bản
  • Diện tích: 377.973 km2 (thứ 62 thế giới)
  • Dân số: 126,14 triệu người (thứ 11 thế giới)
  • Thủ đô: Tokyo
  • Ngôn ngữ chính: Tiếng Nhật
  • Quốc khánh: Ngày 11/2
  • Thủ tướng: Suga Yoshihide
  • Đơn vị tiền tệ: Yên Nhật
  • GDP: 5.064 tỷ USD (2020 - thứ 3 thế giới - nguồn WB)
  • GDP bình quân: 40.113 USD (2019 - nguồn WB)