Thứ bảy, 20/7/2024

Brad Pitt

Brad Pitt
Tên đầy đủ William Bradley Pitt
Ngày sinh 18/12/1963
Nơi sinh Shawnee, Oklahoma, Mỹ
Nghề nghiệp Diễn viên, Nhà sản xuất phim
Thời gian hoạt động 1987 - Hiện tại