Thứ sáu, 26/2/2021

Sâm Ngọc Linh trên đỉnh Trường Sơn