Thứ tư, 22/8/2018, 16:00 (GMT+7)

Vườn ổi hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái ở Hải Phòng

Bên sông Văn Úc, tại khu vực Đảo Bầu, nông dân đang trồng ổi theo hướng hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái.

Vườn ổi hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái ở Hải Phòng
 
 
Chia sẻ bài viết qua email