Thứ hai, 22/4/2024
Thứ bảy, 22/4/2017, 09:30 (GMT+7)

Vườn chôm chôm Java chín đỏ tại Vĩnh Long

Người dân duy trì những gốc chôm chôm mạnh khỏe, tưới nước sạch và bón phân theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Nhờ đó, chôm chôm Java tại Vĩnh Long cho năng suất cao, đạt 35 tấn trên một ha.

38 ha chôm chôm Java GlobalGAP tại Vĩnh Long
 
 
Chia sẻ bài viết qua email