Thứ ba, 21/8/2018, 16:00 (GMT+7)

Trang trại thủy sản 300ha ở Hải Phòng tận dụng phân tôm nuôi cá

Anh Vũ Minh Hằng (xã Tiên Hưng, Hải Phòng) tận dụng nước từ ao nuôi tôm chuyển sang ao cá rô phi, sau đó tái sử dụng nguồn nước sạch.

Trại nuôi tôm 300 ha ở Hải Phòng tận dụng phân tôm nuôi cá
 
 
Chia sẻ bài viết qua email