Thứ sáu, 10/7/2020
Thứ bảy, 11/11/2017, 09:00 (GMT+7)

Trái sung Mỹ bội thu trên đất Đồng Nai

Sung Mỹ ngọt, mọng nước, quả to hơn sung Thái Lan 20%, 2ha cho sản lượng 15-18 tấn mỗi năm.

Trái sung Mỹ bội thu trên đất Đồng Nai
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email