Thứ năm, 21/1/2021
Thứ hai, 17/12/2018, 09:30 (GMT+7)

Rau su su ở Bắc Kạn kỵ thuốc trừ sâu, phân hóa học

Ngọn su su trên đỉnh Phia Khao (Bắc Kạn) mềm, giòn ngọt, người dân nơi đây không bao giờ phun thuốc sâu hay phân hóa học bởi cây sẽ chết.

RAU SU SU Ở BẮC KẠN KỊ PHÂN THUỐC HÓA HỌC, BÓN VÀO LÀ CHẾT
 
 
Chia sẻ bài viết qua email