Thứ sáu, 27/11/2020
Thứ tư, 14/3/2018, 10:00 (GMT+7)

Nuôi lợn hữu cơ lãi gần triệu đồng mỗi con

Mô hình lợn hữu cơ đang được nhân rộng ở xã Hương Thủy (Hương Phú, Huế), không gây ô nhiễm và mang lại thu nhập ổn định cho nông dân.

Nuôi lợn hữu cơ lãi gần triệu đồng mỗi con
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email