Thứ tư, 25/10/2017, 12:00 (GMT+7)

Nhà thiết kế uốn cây thành ghế nghìn USD

Gavin Munro (Anh) mất 5-10 năm để trồng và uốn nắn cây thành những chiếc ghế tự nhiên.

Nhà thiết kế uốn cây thành chiếc ghế nghìn đô
 
 

(Nguồn: Full Grown)

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

 
Chia sẻ bài viết qua email