Thứ tư, 3/6/2020
Thứ tư, 27/12/2017, 09:00 (GMT+7)

Đặc sản cá bổi khô nức tiếng rừng U Minh

Người Cà Mau mang cá bổi rừng U Minh về nuôi trong ao, cá lớn đem làm sạch, phơi 4 ngày thành đặc sản nức danh.

Đặc sản cá bổi khô của rừng U Minh
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email