Thứ tư, 28/7/2021

Võ Nhật Vinh

Đại học Caen

Võ Nhật Vinh hiện là Nghiên cứu viên Đại học Caen Normandie, Pháp. Ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Toán - Tin tại Đại học Tours (Pháp). Ông từng làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Đại học Mở TP HCM, Đại học Tours (Pháp), Đại học Kỹ thuật Vienna (Áo), Đại học Kỹ thuật Hamburg (Đức), Đại học Valenciennes (Pháp). Các nghiên cứu của ông liên quan đến tối ưu lịch sản xuất, tối ưu hóa quan hệ giữa giá điện và hành vi sử dụng điện.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư, Đại học New South Wales

Cẩm Hà

Chuyên viên truyền thông

Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Marko Nikolic

Nhà văn