Chủ nhật, 28/11/2021

Võ Nhật Vinh

Tiến sĩ, Chuyên gia Nghiên cứu và Phát triển

Võ Nhật Vinh hiện là Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển tại khu công nghệ Sophia Antipolis (Pháp).

Ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Toán - Tin tại Đại học Tours (Pháp). Ông từng làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Đại học Mở TP HCM, Đại học Tours (Pháp), Đại học Kỹ thuật Vienna (Áo), Đại học Kỹ thuật Hamburg (Đức), Đại học Valenciennes (Pháp) và Đại học Caen Normandie (Pháp).

Các nghiên cứu của ông liên quan đến tối ưu lịch sản xuất, tối ưu hóa quan hệ giữa giá điện và hành vi sử dụng điện cũng như tìm đường đi tối ưu khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Đức Hiển

Nhà báo

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Trương Nguyện Thành

Giáo sư Hóa học