Thứ hai, 17/1/2022

Trần Văn Thuấn

Bác sĩ

GS.TS Trần Văn Thuấn là Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông đã trải qua các vị trí:  Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, Trưởng bộ môn Ung thư Đại học Y Hà Nội. Ông là một trong các chuyên gia đầu ngành về ung thư tại Việt Nam.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Trương Nguyện Thành

Giáo sư Hóa học

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo