Thứ hai, 22/4/2024

Lang Minh

Nghiên cứu viên

Lang Minh hiện là nhà tư vấn giáo dục cao cấp cho Hệ sinh thái giáo dục khởi nghiệp MindX. Anh cũng là dịch giả - tác giả cộng tác với nhiều nhà xuất bản: Trẻ, Giáo dục, Tri thức...

Lang Minh ứng dụng lý thuyết ngành nhân văn vào việc giảng dạy tư duy phản biện và các năng lực của thế kỷ XXI: tri tạo truyền thông và tri tạo kỹ thuật số (media & digital literacy). Về định hướng nghiên cứu, Lang Minh tập trung vào phân ngành Nhân học phê phán (Critical Anthropology), hướng tới việc phê phán các mối quan hệ bất bình đẳng trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Hoàng Văn Phương

Tiến sĩ Kinh tế

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Huỳnh Thị Ngọc Hân

Cố vấn di trú

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Phạm Thanh Tuấn

Chuyên gia pháp lý bất động sản