Thứ tư, 8/2/2023

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng và Môi trường

Ông Nguyễn Đăng Anh Thi tốt nghiệp thạc sỹ ngành Quản lý công nghệ năng lượng sạch, Đại học British Columbia, Canada; Thạc sỹ Công nghệ môi trường, Viện Tài nguyên và môi trường TP HCM. Ông từng tham gia tư vấn cho các tổ chức quốc tế như IFC, Indochina Capital, Deloitte Consulting, GIZ, EVBN, SNV, Black & Veatch, ERM.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Trần Chí Kông

Nhiếp ảnh gia, đạo diễn phim tài liệu

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Phạm Hà

Doanh nhân

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Lê Tuyết

Nhà báo