Thứ năm, 5/8/2021

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng và Môi trường

Ông Nguyễn Đăng Anh Thi tốt nghiệp thạc sỹ ngành Quản lý công nghệ năng lượng sạch, Đại học British Columbia, Canada; Thạc sỹ Công nghệ môi trường, Viện Tài nguyên và môi trường TP HCM. Ông từng tham gia tư vấn cho các tổ chức quốc tế như IFC, Indochina Capital, Deloitte Consulting, GIZ, EVBN, SNV, Black & Veatch, ERM.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư, Đại học New South Wales

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Cẩm Hà

Chuyên viên truyền thông

Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Marko Nikolic

Nhà văn