Thứ sáu, 19/4/2024

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Ông Nguyễn Đăng Anh Thi tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản lý công nghệ năng lượng sạch, Đại học British Columbia, Canada; Thạc sỹ Công nghệ môi trường, Viện Tài nguyên và môi trường TP HCM. Ông từng tham gia tư vấn cho các tổ chức quốc tế như IFC, Indochina Capital, Deloitte Consulting, GIZ, EVBN, SNV, Black & Veatch, ERM.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Hoàng Văn Phương

Tiến sĩ Kinh tế

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Huỳnh Thị Ngọc Hân

Cố vấn di trú

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Phạm Thanh Tuấn

Chuyên gia pháp lý bất động sản

Phan Anh Tú

Chuyên gia bóng đá