Thứ hai, 25/10/2021

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng và Môi trường

Ông Nguyễn Đăng Anh Thi tốt nghiệp thạc sỹ ngành Quản lý công nghệ năng lượng sạch, Đại học British Columbia, Canada; Thạc sỹ Công nghệ môi trường, Viện Tài nguyên và môi trường TP HCM. Ông từng tham gia tư vấn cho các tổ chức quốc tế như IFC, Indochina Capital, Deloitte Consulting, GIZ, EVBN, SNV, Black & Veatch, ERM.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học

Phạm Sanh Châu

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học