Hội thảo bứt phá kinh doanh
 
 

Cơ hội bứt phá kinh doanh từ các giải pháp AI và RPA

FPT giới thiệu sản phẩm AI và RPA đến các công ty fintech tại hội thảo "Bứt phá trong trải nghiệm khách hàng với công nghệ AI và RPA" tại Hà Nội và TP HCM.

Chia sẻ bài viết qua email