Tin tức

FPT Techday 2020 khởi động

FPT Techday 2020 sẽ đi sâu phân tích xu hướng hội tụ của trí tuệ người và trí tuệ máy giúp thay đổi cách vận hành doanh nghiệp.

Giải pháp số