Gửi bài viết tham gia cuộc thi thiết kế “Ý tưởng cho phòng khách thượng lưu”
      Số lượng chữ tối thiểu là 50 từ
       
      Phần có dấu (*) là thông tin bắt buộc