Chuyện thú vị về bảo vật quốc gia
 
Bà lão vô gia cư nhặt ve chai lấy tiền nuôi đàn mèo hoang
Hơn 10 năm qua, bà Hồng Hoa, 85 tuổi ở quận Tân Phú, TP HCM tìm nhặt gần 30 con mèo đem về nuôi với niềm vui là thấy đàn mèo lớn lên.