Thứ năm, 25/4/2024

Lê Quốc Kiên

Doanh nhân

Tác giả Lê Quốc Kiên đang sinh sống tại TP HCM, đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.