• Hiện tại bác sĩ chưa có câu hỏi nào.
Phó chủ tịch Hội thần kinh học TP HCM
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thi Hùng hiện là Phó Chủ tịch Hội Thần kinh học TP HCM.