• Hiện tại bác sĩ chưa có câu hỏi nào.
Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đức Hinh hiện là Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam. Ông được xem là người thầy của chuyên ngành Thần kinh ...