Thứ tư, 12/5/2021

Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép