Thứ sáu, 2/6/2023

Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép