Thứ tư, 6/12/2023

Nhân bản người

Dự đoán về nhân bản người: Lành ít, dữ nhiều

“Tôi 33 tuổi. Tôi muốn có một đứa con từ nhân bản vô tính. Thế nó cũng sẽ 33 tuổi hay vẫn là một đứa trẻ sơ sinh như những đứa khác?” - Đây là nội dung của một trong vô số lá thư người dân Mỹ gửi tới các chuyên gia về nhân bản vô tính. Điều đó chứng tỏ một sự thực: Nhiều người Mỹ không hiểu gì về công nghệ này và sự nguy hiểm của nó.