Thứ tư, 23/9/2020

Đinh Ngọc Hệ (Út 'Trọc') hầu tòa