Thứ tư, 5/8/2020

Đinh Ngọc Hệ (Út 'Trọc') hầu tòa