Thứ ba, 27/9/2022
Thứ hai, 23/7/2018, 09:30 (GMT+7)

Tương Úc Kỳ thơm ngon nhờ nắng và hạt mốc

Úc Kỳ (Phú Bình, Thái Nguyên) là một xã thuần nông với trên 200 hộ làm tương, cung cấp 80.000 lít tương mỗi năm.

Tương Úc Kỳ dịu ngọt nhờ hạt mốc, thơm ngon nhờ nắng
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.

Hotline: 024 6027 8460

Chia sẻ bài viết qua email