Thứ sáu, 14/7/2017, 15:00 (GMT+7)

Quy trình trồng nấm linh chi từ hạt thóc

Hạt thóc cấy phôi nấm linh chi, sau 4 tháng sẽ cho thu hoạch để bán với giá 500.000 đến một triệu đồng mỗi kg.

Cách trồng nấm linh chi từ hạt thóc
 
 
Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email