Thứ bảy, 23/6/2018, 10:00 (GMT+7)

Nha đam đi Nhật, Hàn từ đất cát Ninh Thuận

Ninh Thuận đầu tư nhà xưởng để nâng cao chất lượng nha đam theo hướng an toàn, cung cấp 3.400 tấn mỗi năm cho thị trường trong và ngoài nước.

Nha đam đi Nhật, Hàn từ đất cát Ninh Thuận
 
 

 Trần Phương

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.

Hotline: 024 6027.8460

Chia sẻ bài viết qua email