Thứ sáu, 17/7/2020

Ông Nguyễn Phú Trọng đắc cử Tổng bí thư

9h30 sáng 19/1, gần 1.400 đại biểu đã vỗ tay chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng (67 tuổi, Chủ tịch Quốc hội) trúng cử Tổng bí thư khóa XI. Danh sách 14 Ủy viên Bộ Chính trị cũng được xác định với 5 người mới, bên cạnh 9 vị tái cử.
>
Tiểu sử Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng/ Tiểu sử 14 Ủy viên Bộ Chính trị/ Clip tân Tổng bí thư phát biểu tại đại hội

'Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ trong Đảng'

"Đảng sẽ đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, lấy hiệu quả công tác và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu; có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền", Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu sáng 12/1 tại Đại hội Đảng XI.
>
'Tôi có niềm tin khi tự ứng cử vào trung ương Đảng'/ Danh sách bầu trung ương Đảng có số dư ít nhất 15%