Thứ tư, 27/9/2017, 09:30 (GMT+7)

80ha nếp Tú Lệ chín vàng dưới chân đèo Khau Phạ

Nếp Tú Lệ là đặc sản của huyện Văn Chấn (Yên Bái), năm nay được mùa, 80ha cho thu hoạch hơn 120 tấn.

Nếp Tú Lệ chín vàng dưới chân đèo Khau Phạ
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email