Thứ tư, 28/7/2021

Trình Phương Quân

Kiến trúc sư

Trình Phương Quân tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kiến trúc tại Đại học Quốc gia Singapore.

Dự án đã tham gia: Trung tâm cách ly cộng đồng và nhà ở công nhân trong dịch Covid-19 tại Tampines và Bulim, Singapore.

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư, Đại học New South Wales

Cẩm Hà

Chuyên viên truyền thông

Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Marko Nikolic

Nhà văn