Thứ năm, 23/5/2024

Trần Thanh Hải

Chuyên gia thương mại quốc tế

Trần Thanh Hải là chuyên gia có quá trình tham gia sâu vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Ông là tác giả của một loạt đầu sách về hội nhập kinh tế quốc tế như Từ điển ASEAN, Hỏi đáp về Hợp tác kinh tế ASEAN, Hỏi đáp về WTO... Ông cũng là người viết nhiều bài báo liên quan đến chính sách công, công nghệ thông tin, logistics. Ấn phẩm gần đây nhất của ông, cuốn Hỏi đáp về Logistics, đã in lần thứ tám.

Ông Hải lấy bằng thạc sĩ về quản trị công tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Khánh Trung

Kỹ sư

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Mai Loan

Nghiên cứu viên