Thứ ba, 6/6/2023

Trần Phú Dũng

Giảng viên, thạc sĩ Luật

Ông Trần Phú Dũng là thạc sĩ Luật, giảng viên kiêm chức, đã có hơn 20 năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ. Ông có nhiều bài báo, nghiên cứu, công trình khoa học trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu hội thảo quốc gia liên quan đến lĩnh vực kiểm toán nội bộ.

Tác giả được đọc nhiều

Phạm Hải Chung

Giảng viên

Phan Anh Tú

Chuyên gia bóng đá

Hồng Phúc

Nhà báo

Hồ Quốc Tuấn

Giảng viên cao cấp, Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính & Kế toán, Đại học Bristol

Ngô Ngọc Linh

Luật sư

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị

Nguyễn Nam Cường

Thạc sĩ, giảng viên

Dương Đức Thủy

Cựu HLV trưởng Đội tuyển Điền kinh Việt Nam

Vũ Kim Hạnh

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao