Chủ nhật, 14/7/2024

Se Gun Song

Giám đốc tổ chức NGO

Tiến sĩ Se Gun Song là giám đốc tổ chức phi chính phủ Asian Youth and Culture Council tại Việt Nam.

Tác giả được đọc nhiều

Quốc Tuấn

Đạo diễn, diễn viên

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Bùi Võ

Điều tra viên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Đức Nguyễn

Chuyên gia khai vấn tài chính

Hải Lý

Nhà báo

Nguyễn Đăng Anh Thi

Chuyên gia Năng lượng & Môi trường

Khánh Trung

Kỹ sư

Bùi Phú Châu

Cử nhân Luật

Bùi Hữu Mạnh

Chuyên viên nghiên cứu thị trường

Đoàn Văn Bình

Doanh nhân