Thứ tư, 29/11/2023

Đặng Duy Linh

Doanh nhân

Ông Đặng Duy Linh là người đồng sáng lập công ty CP CFJ Holdings, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, và đầu tư tài chính. 

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Tú Ngân

Luật sư

Hoàng Nam Tiến

Giảng viên

David Pickus

Giáo sư

Văn Lợi

Nhà báo

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Đặng Thị Diễm Thúy

Lao động tự do

Tô Thức

Giảng viên