Thứ ba, 24/5/2022

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Michael Nguyễn Minh là chuyên gia kinh tế tài chính, tốt nghiệp Học viện Quản lý châu Á, Học viện Ngân hàng Tài chính Singapore; Giám đốc công ty đầu tư hải ngoại Singapore OSI, thành viên Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (Singapore Business Federation).

Tác giả được đọc nhiều

Trần Kim Thành

Chuyên gia tâm lý

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Hồ Quốc Tuấn

Giảng viên, Đại học Bristol, Anh

Lê Tuyết

Nhà báo

Dương Hương Trà

Tác giả sách