Thứ sáu, 28/1/2022

Phạm Hải Chung

Giảng viên

Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành truyền thông tại Đại học Bournemouth, Anh quốc. Lĩnh vực nghiên cứu liên ngành quan tâm của Hải Chung gồm các phương tiện truyền thông mới và văn hoá của công chúng sinh sau năm 1975.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Đức Hiển

Nhà báo

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Jesse Peterson

Giáo viên