Thứ năm, 2/2/2023

Phạm Hải Chung

Giảng viên

Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành truyền thông tại Đại học Bournemouth, Anh quốc. Lĩnh vực nghiên cứu liên ngành quan tâm của Hải Chung gồm các phương tiện truyền thông mới và văn hoá của công chúng sinh sau năm 1975.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Trần Chí Kông

Nhiếp ảnh gia, đạo diễn phim tài liệu

Phạm Hà

Doanh nhân

Huỳnh Thế Du

Kinh tế gia

Lê Tuyết

Nhà báo

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Hoàng Văn Phương

Tiến sĩ Kinh tế

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư

Trinh Nguyễn

Nghiên cứu sinh