Thứ năm, 5/8/2021

Phạm Hải Chung

Giảng viên

Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành truyền thông tại Đại học Bournemouth, Anh quốc. Lĩnh vực nghiên cứu liên ngành quan tâm của Hải Chung gồm các phương tiện truyền thông mới và văn hoá của công chúng sinh sau năm 1975.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư, Đại học New South Wales

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Cẩm Hà

Chuyên viên truyền thông

Nguyễn Sĩ Dũng

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nguyễn Lân Dũng

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân

Marko Nikolic

Nhà văn