Thứ sáu, 3/2/2023

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Tác giả Nguyễn Văn Tuấn là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS).

Ông hiện là Giáo sư Y khoa của Đại học New South Wales, Giáo sư của Đại học Công nghệ Sydney, và Adjunct professor (Giáo sư kiêm nhiệm) dịch tễ học và thống kê thuộc Đại học Notre Dame.

Ông cũng là người gốc Việt đầu tiên được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Australia.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Trần Chí Kông

Nhiếp ảnh gia, đạo diễn phim tài liệu

Phạm Hà

Doanh nhân

Huỳnh Thế Du

Kinh tế gia

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư

Trinh Nguyễn

Nghiên cứu sinh

Hải Lý

Nhà báo