Thứ sáu, 28/1/2022

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Tác giả Nguyễn Văn Tuấn là Giám đốc Trung tâm Công nghệ Y tế thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS).

Ông hiện là Giáo sư Y khoa của Đại học New South Wales, Giáo sư của Đại học Công nghệ Sydney, và Adjunct professor (Giáo sư kiêm nhiệm) dịch tễ học và thống kê thuộc Đại học Notre Dame.

Ông cũng là người gốc Việt đầu tiên được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Australia.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Đức Hiển

Nhà báo

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Jesse Peterson

Giáo viên