Thứ ba, 18/1/2022

Nguyễn Khắc Giang

Nghiên cứu viên

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 2010, Nguyễn Khắc Giang lấy bằng thạc sĩ ngành Báo chí, truyền thông, và Toàn cầu hóa tại ĐH Aarhus (Đan Mạch) và City University London (Anh).

Hiện anh đang là nghiên cứu sinh tại ĐH Victoria ở Wellington, New Zealand.

Chủ đề quan tâm của Khắc Giang là các vấn đề chính sách dành cho khối dân sự tại Việt Nam, và tính minh bạch của Nhà nước.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Trương Nguyện Thành

Giáo sư Hóa học

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo