Thứ sáu, 28/1/2022

Dương Hương Trà

Tác giả sách

Dương Hương Trà là tác giả cuốn “Khúc đắm say tuyệt vọng” được Nhã Nam xuất bản năm 2018. Cô hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, hiện tập trung viết về các rối loạn tâm lý như trầm cảm, rối loạn cảm xúc, rối loạn lưỡng cực.

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Đức Hiển

Nhà báo

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Jesse Peterson

Giáo viên