Thứ tư, 29/11/2023

Hồ Quốc Tuấn

Giảng viên cao cấp, Giám đốc chương trình đào tạo Thạc sĩ Tài chính & Kế toán, Đại học Bristol

Ông Hồ Quốc Tuấn hiện là Giảng viên cao cấp đồng thời là Giám Đốc chương trình Đào tạo Thạc sĩ Tài chính & Kế toán của Đại học Bristol, Vương quốc Anh. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là các vấn đề về thị trường tài chính, kinh tế vĩ mô, và ứng dụng công nghệ trong dịch vụ tài chính và giáo dục.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Ngô Tú Ngân

Luật sư

Hoàng Nam Tiến

Giảng viên

David Pickus

Giáo sư

Văn Lợi

Nhà báo

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Đặng Thị Diễm Thúy

Lao động tự do

Bùi Việt Bằng

Cựu tuyển thủ Karate quốc gia