Thứ bảy, 20/4/2024

Đức Nguyễn

Chuyên gia khai vấn tài chính

Đức Nguyễn là chuyên gia khai vấn được chứng nhận Certified Professional Coach của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF). Ông có 10 năm kinh nghiệm đào tạo, tư vấn & quản lý đội ngũ tư vấn tài chính tại Citibank, Standard Chartered bank và Vndirect; 13 năm kinh nghiệm giảng dạy, khai vấn tài chính.

Tác giả được đọc nhiều

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Hoàng Văn Phương

Tiến sĩ Kinh tế

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Huỳnh Thị Ngọc Hân

Cố vấn di trú

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Phạm Thanh Tuấn

Chuyên gia pháp lý bất động sản

Phan Anh Tú

Chuyên gia bóng đá