Thứ hai, 29/11/2021

Chu Thị Vân Anh

Chuyên gia giáo dục

Khoa cử sạch

Căn phòng không một tiếng động dù chỉ là tiếng lật giấy thi. Ba dãy bàn học, ba mươi thí sinh ngồi ngay ngắn, mọi cánh cửa đều mở toang. Giám thị số một ngồi trên bục giảng, giám thị số hai ngồi cuối phòng, cứ một lúc họ lại đứng dậy “tuần tra” xem có thí sinh nào ém tài liệu không. Ngoài hành lang, giám thị biên đi tuần dọc các dãy phòng. Ngoài ra còn một thanh tra khu vực thi và một thanh tra do Bộ Giáo dục cử xuống giám sát khu vực thi.

Tác giả được đọc nhiều

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Đức Hiển

Nhà báo

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Trương Hữu Khanh

Bác sĩ, chuyên gia dịch tễ học

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Trương Nguyện Thành

Giáo sư Hóa học