Thứ tư, 17/4/2024

Vụ tiêu cực PMU 18

Tướng Cao Ngọc Oánh không liên quan chạy án vụ PMU 18

Ngày 25/1, lãnh đạo Tổng cục cảnh sát đã họp nghe báo cáo về trường hợp của Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, nguyên Tổng cục phó, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Theo đó, tướng Oánh được khẳng định không liên quan đến việc chạy án vụ PMU 18.
>
Nếu không khuyết điểm, Tướng Oánh sẽ được khôi phục >Tướng Oánh rút khỏi Tổng cục Cảnh sát