Thứ sáu, 12/8/2022

Học sinh dốt môn Sử

Môn lịch sử nên thi theo kiểu trắc nghiệm

Bản chất môn Sử không có sáng tạo mà tôn trọng giá trị lịch sử. Nhưng đề thi của các bác Giáo dục thì kích thích sự học tủ và sáng tạo trong trả lời của học sinh. Tâm lý ngồi lâu trong phòng, kiến thức lõm bõm thi phải "chế" thôi. Do vậy để đừng bận tâm đến kết quả bài thi thì hình thức thi trắc nghiệm nên đưa vào.