Thứ tư, 19/1/2022
Thứ tư, 18/7/2018, 11:00 (GMT+7)

Vải Thanh Hà khoanh gốc hàng năm để điều chỉnh ra hoa đậu quả

Sau mỗi mùa thu hoạch, khoảng tháng 8, tháng 9 hàng năm, người trồng vải Thanh Hà, Hải Dương lại đi khoanh vỏ từng cành cây một.

Vải Thanh Hà khoanh gốc hàng năm để điều chỉnh ra hoa đậu quả
 
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.

Hotline: 024 6027 8460

Chia sẻ bài viết qua email