Thứ năm, 30/3/2023
Thứ ba, 14/1/2020, 16:00 (GMT+7)

Thanh long Trà Vinh

Nhằm nâng cao nâng suất và chất lượng của trái thanh long, người dân Trà Vinh lắp đặt hệ thống đèn compact để cây ra quả 12 vụ một năm. 

Thanh Long Trà Vinh 
 
 
Chia sẻ bài viết qua email