Thứ bảy, 25/5/2024
Thứ hai, 27/1/2020, 16:00 (GMT+7)

Rau hữu cơ Trác Văn

Trác Văn một trong những vùng rau sạch đầu tiên tại tỉnh Hà Nam xây dựng mô hình rau áp dụng tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ. 

Rau hữu cơ Trác Văn 
 
 

Nông nghiệp sạch  

Chia sẻ bài viết qua email