Thứ tư, 28/6/2017, 09:00 (GMT+7)

Gần 8.000ha bưởi năm roi sai trĩu quả ở Vĩnh Long

Để bưởi có chỗ đứng hơn trên thị trường trong và ngoài nước, nông dân chủ động thay phân hóa học bằng phân chuồng và canh tác theo hướng sạch.

Gần 8.000ha bưởi năm roi sai trĩu quả ở Vĩnh Long
 
 
Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv. Hotline: 043.629.0688.
 
Chia sẻ bài viết qua email